BEPATEK KFT ETIKAI KÓDEXE

1.Preambulum

Etikai kódexünk létrehozásának célja, hogy cégünk külső és belső viszonyait szabályozza, a tulajdonosok etikai működési céljait megfoganatosítsa, mely a cég egészére nézve egységesen szabályozott viselkedési normákat eredményez.

2. Alapelvek

2.1.       Vállalati értékek
Megbízhatóság, őszinteség, korrektség, lojalitás, elérhetőség, pontosság
2.2.       Vállalati célok
  -     Jó minőségű termékekkel és szolgáltatásokkal, tisztességes korrekt munkatársakkal és munkamódszerekkel  - a megtermelt értékkel és hatékonysággal arányban álló -  profit megszerzése.
  -     Jövőbiztos működés megteremtése, megbízható, promt, szakmailag és materiálisan jól felszerelt szerviz biztosítása
-       Reklamációk kiemelten történő kezelése. Garanciális vállalásoknak maradéktalan megfelelése.
A kódexben foglaltakat önkéntes alávetés alapján elfogadott szabályzatként kezeljük.

3. Etikai normák

3.1.    Döntéshozatal etikája
A felelős döntéshozatal a normakövetés, a célmegvalósítás és a másokra való odafigyelés szintézise.

3.2.    Az etikus üzleti gyakorlat
Társaságunk tisztességesen és a környezete iránt odafigyeléssel gyakorolja üzleti tevékenységét. Üzleti döntéseink során arra törekszünk, hogy a másokra való odafigyelés és a legteljesebb normakövetés révén érjünk el kimagasló gazdasági eredményességet.

3.3.    Jogszabályok és szerződések betartása
Társaságunk és munkavállalóink számára alapkövetelmény, hogy mindig a vonatkozó jogszabályoknak, az üzletági és etikai normáknak, valamint a szerződésekben vállalt kötelezettségeiknek megfelelően járjanak el.

3.4.   Üzleti partnerekkel való kapcsolat
A partnerekkel történő együttműködés az egyenjogúság és tisztesség alapján történik. Társaságunk kölcsönösen előnyös üzleti kapcsolatokat létesít beszállítóival, vevőivel és egyéb üzleti partnereivel.

3.5   Versenytársakkal való viszony
Társaságunk elkötelezettje az élénk, de tisztességes piaci versenynek és betartja a versenyjogi normákat. Alaposan megismerjük a konkurencia termékeit/szolgáltatásait. Nem a konkurenciát szidjuk, hanem magunkat dicsérjük.

3.6.    Fogyasztókkal való kapcsolat
Társaságunk vállalja, hogy a fogyasztói igényeket a legmesszemenőkig szem előtt tartva olyan, magas minőségű termékeket/szolgáltatásokat fejleszt ki és forgalmaz, amelyek árban és minőségben következetesen értéket kínálnak, és amelyek biztonságosan használhatóak. Vevőinket nem  tévesztjük meg. Esetleges gazdasági erőfölényünkkel vissza nem élünk.

3.7.    A tulajdonosokkal szemben érvényesítendő követelmények
Minden tulajdonosunkat rendszeres, pontos és megbízható információval látjuk el tevékenységünkről, és teljesítményünkről.

3.8.    Ellenőrző szervek, hatóságok
Társaságunk teljes mértékben és korrekt módon együttműködik a hatóságokkal és azok képviselőivel.

3.9.    Munkavállalók
Társaságunk olyan munkakörnyezetet biztosít, amelyben a kölcsönös bizalom és tisztelet uralkodik, és ahol minden munkavállaló felelősnek érzi magát a társaság teljesítménye és jó hírneve iránt. Munkavállalóinkat kizárólag az ellátandó munkához szükséges képzettségek és képességek alapján toborozzuk, foglalkoztatjuk és léptetjük elő. A munkavállalóinkkal való együttműködés során fejlesztjük és segítjük minden egyén képességét és adottságait, annak érdekében, hogy kiemelkedő munkateljesítményük révén hozzájáruljanak a társaság kiváló teljesítményéhez. Vállaljuk, hogy biztonságos és egészséges munkakörnyezetet biztosítunk minden munkavállalónk számára. Munkavállalóink egészsége és munkabiztonsága stratégiai prioritás társaságunk számára. Társaságunk fontosnak tartja, hogy információs csatornák és konzultációs mechanizmusok útján hatékony kommunikáció létezzen a társaság és a munkavállalók között.

3.9.1. Társaságnak a dolgozók iránti követelményei
- Felkészültség, szakmai tudás a beosztásnak megfelelően
- Elkötelezettség a vállalat céljai iránt
- Kulturált megjelenés és megnyilatkozás mind a munkatársak, mind az üzleti partnerek, mind pedig az ellenőrző szervek és hatósági alkalmazottak, valamint a céget meglátogató bármely külső személy irányában
- Aktív részvétel a társaság működésének javításában
- Lojalitás a társasághoz a belső információk, bizalmas adatok és üzleti titkok megőrzésében
- A társaság vagyonának, eszközeinek óvása és megőrzése
- Az üzleti információk kezelésének etikai szabályai
- Az érdekkonfliktusok elkerülése

3.9.2.  Társaságnak a dolgozók iránti kötelezettségei
- Egészséges, biztonságos, barátságos és környezetbarát munkahely és munkafeltételek kialakítása
- Jó munkahelyi légkör biztosítása
- A törvényes munkaidő és túlmunka betartása, a szabadság biztosítása
- Munkavédelmi eszközök, munkaruha, védőital biztosítása, a munkaegészségügyi szabályok betartása
- Tisztelet és megbecsülés a munkatársak iránt
- Az alkalmazott személyes integritásának deklarálása
- A munkahelyi véleménynyilvánítás szabadsága  

3.10.   A társadalommal kapcsolatos magatartás szabályai
Társaságunk lehetőségeihez mérten támogatja tágabb és közvetlen környezete kulturális, sport, művelődési és egyéb közérdekű célkitűzéseit és szem előtt tartja a nemzeti és az egyetemes emberi értékek védelmét és támogatását.

Társaságunk nem támogat politikai pártokat és nem támogat olyan szervezeteket sem, amelyek tevékenysége politikai vagy pártérdekeket szolgál.

3.11. Környezetvédelem
Társaságunk elkötelezettje a környezetre való hatásunk folyamatos javításának, és partnerként működik együtt másokkal a környezetvédelem előremozdításában, a környezetvédelmi kérdések megértésének elősegítésében, és a jó gyakorlat meghonosításában. Gondoskodunk arról, hogy termékeink és tevékenységünk környezetre gyakorolt hatása megfelelő legyen.

3.12.  Érdekellentét
A társaság elvárja alkalmazottjaitól, hogy azok kerüljék azokat a személyes tevékenységeket és pénzügyi érdekeket, amelyek munkahelyi elkötelezettségükkel ellentétesek lehetnek. A társaság munkavállalói nem kereshetnek előnyt saját maguk vagy mások számára a pozíciójukból származó lehetőségeik helytelen felhasználása által.

Rákos Csaba

Ügyvezető igazgató

 

Vélemények termékeinkről
Mátyás Király Gyógyszálloda

Az Ipso berendezések magas műszaki színvonala miatt, csak fenntartó karbantartásra van szükség, így szállodánk vendégei élvezhetik a professzionális berendezések által tisztított textíliák kiemelkedő minőségét.

Pick Szeged Zrt.

A kimosott munkaruhák folyamatosan jó minőségben megfeleltek gyárunk magas higiéniai követelményeinek. Az Ipso gépek működésével és szervizével összességében mindvégig elégedettek voltunk, az ígért minőségnek kiválóan megfeleltek.


Szegedi Gyermekkórház


Az Ipso gép, különösen légrugós felfüggesztésének köszönhetően stabilan működik, centrifugális hatása kiváló és jól kezelhető.


 

Szuper Hattyú Bt

Az Ipso gépeknek kevés a szervizigényük, energiatakarékosan üzemeltethetőek és megbízhatóak, nem kell mosodánknak a leállástól tartani, a gépek folyamatosan jól működnek.

Magyar Mosodák

Amióta vásároltam a cégtől folyamatos kapcsolatba vagyunk, és nagyon pozitívak a tapasztalataim.

Gyirmót SE


Nagyon pozitívak a tapasztalataink, az ajánlatban azt nyújtották, amit vártunk, személyre szabottan. Ajánljuk minden sportegyesület számára.


Park Hotel&Restaurant

Mosodánk megbízhatóan működik az Ipso gépekkel olyannyira, hogy nincs szükség több váltás ágyneműre, nem kellett többszörös tartalékot vásárolnunk belőle. A mosás, szárítás, vasalás gyorsan elvégezhető.

Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala

A Csongrád Megyei Önkormányzat intézményeinek szinte valamennyi mosodájában megtalálhatók az Ipso gépek, melyek hosszútávon is megbízhatóan, gazdaságosan üzemelnek.

Spoon Cafe

A legkönnyebben őket találtam meg az interneten, majd minden gördülékenyen zajlott.

Termál Üdülőszövetkezet Apartman Hotel, Bükfürdő

Hasznos volt számunkra a döntés előtt, hogy részt vettünk a cég egyik gyakorlati bemutatóján. Ezenkívül az OPTimum szárítógép vezérlés miatt döntöttünk az IPSO mellett. Ajánljuk a bükfürdői szállodák számára.

Gallicoop Zrt.

Kezelőbarát üzemeltetést biztosítanak a személyzet részére. IPSO gőzüzemű berendezéseink megbízhatóak, szemrevételezésen kívül a karbantartás végrehajtásával más felügyeletet nem igényel. Az Ipso márka üzemeltetése gazdasági szempontból is ajánlatos.


Időskorúak Otthona, Nagylózs

Az Ipso gépek tisztító hatásfoka rendkívül jó, a széles programválasztékból könnyen meg lehet találni a legmegfelelőbbet. A berendezések kezelése egyszerű, ennek elsajátítását megkönnyítették beüzemeléskor a Bepatek Kft-től érkező szervizes kollégák, akik betanították a gépkezelőket.

Zöld Vegytisztító Kft


Az Ipso mosógép közel két éve meghibásodás nélkül megbízhatóan működik. A mosási hatékonysága nagyon jó, a centrifugálás hatásfoka kitűnő.Hotel Béke

Más mosodák igényeihez igazodva az Ipso mosó-csavarógép igen sokféle műveleti sorrendre átprogramozható. A kézi vegyszer beadagolás és programindítás után a gép tejesen önállóan végzi a mosást az előmosástól a centrifugálásig.


Őszy és Őszy Kft (5aSec)


A kisebb meghibásodásokat a Bepatek állandó szervizes csapata gyorsan kijavítja, a szükséges alkatrészt azonnal pótolni tudja.

Pomázi Egervári-Halmai Focisuli SE

A Pomázi Focisuli SE 2012-ben vásárolt TAO támogatásból egy IPSO CS8 mosó-szárítógép tornyot.
A gépet a Bepatek Kft szakemberei segítségével letelepítettük és üzembe helyeztük, s azóta a szertárosunk nagy megelégedésére napi szinten használjuk, majd 200 sportoló, és edző, gyakorló és mérkőzés szereléseinek tisztítására.
A szertárosunk tapasztalata szerint hatalmas segítséget jelent az IPSO CS8 típusú gép, az eddigi 2-3 háztarási gép egyidejű használata helyett, az új géppel az eddigi mosási idő töredéke alatt végez a mosással.
Nagy segítséget jelent az azonnali szárítás is, mivel az eddigi mosások után, az öltözők napokig tele voltak a szárítandó ruhákkal.
Az új géppel való mosás és szárítás során megszűnt az öltőzők párásodása és dohszaga is.
Például az ifjúsági csapat szerelését a felnőtt csapat mérkőzése alatt tudja kimosni, majd a felnőtt csapat szerelését közvetlenül a mérkőzés utáni egy óra alatt, amig a játékosok fürödnek, öltöznek rendbe tudja tenni.

7Seasons Apartmanház

A Bepatek Kft. egy stabil vállalat, nagy múlttal, így megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkezve, akik biztonsággal fognak kiszolgálni bennünket hosszú távon, hiszen az ipari mosodai gépeket éveken át szeretnénk használni, így nyilván karbantartásra is lesz szükség.
Az általuk forgalmazott IPSO berendezésekről korábbi mosodai szolgáltatónk és egyéb felhasználók is nagyon pozitívan nyilatkoztak, ezért biztosak voltunk abban, hogy jól döntünk, és sem a gyár, sem pedig a Bepatek Kft. nem fog eltűnni a jövőben.

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Az IPSO IY 400 robusztussága ellenére működés közben meg sem mozdul a gép! Egy élére állított 100  Ft-os érmével le is teszteltük ezt a lengéscsillapítást, s a 100 forintos érme a gép centrifugálása közben sem dőlt el.