PÁLYÁZAT TERVEZET

 

Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program - TFC-1.1.1-2017 

 

TFC-1.1.1-2017-A - Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség
TFC-1.1.1-2017-B - Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejleszsi térség
TFC-1.1.1-2017- C - Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejleszsi térség

 

Beadási határidő: 2017. szeptember 4. - 2017. október 4. 

 

Jogosultak köre: 

 

 Az ingatlan tulajdonosa
 Szálláshely üzemeltetője

 •    Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű gazdasági társaságok, vállalkozások (idrtve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési társaságokat is)
 •    Egyéni vállalkozások
 •    Költségvesi szervek és intéznyeik és az általuk megbízott üzemelte
 •    Gazdasági rsaságok
 •    Önkormányzatok és intézményeik
 •    Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek
 •    Svetkezetek
 •    Egyházi jogi személyek

Támogatható kereskedelmi szálláshely kategóriák

   1* - 5*szállodák 50 szoba kapacitás alatt

 

 Elszámolható költségek:

 

  Eszközbeszerzések költségei (egyenként legalább nettó 20.000 forint értékű eszközök esetében)

 

 •  Szálláshely kapacitásbővítéséhez, meglévő szálláshelyek, közös használatban lévő vendéglátó egységek felújításához,    átalakításához, konyhatechnológia bővítéséhez szükséges eszközök költségei
 •  A fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházásához szükséges eszközök költségei
 • Info-kommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó hardware eszközök beszerzésének költsége
 • Szálláshely bűnmegelőzési tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzésének költség
 • Kereskedelmiszálláshelyhasználatáhozközvetlenülkapcsolódó, telekhatáronbelüliinfrastrukturálisfejleszsekhezkapcsolódó eszközbeszerzésköltsége
 • Akadálymentesítéshezkapcsolódóeszközökbeszerzésénekköltségei
 • Immateriálisjavakbeszerzése(max.10%
 • Info-kommunikációstechnológiai,ügyviteli/érkesítésirendszerek bevezetéséhezkapcsolódósoftwarebeszerzés,aszálláshely bemutatásáhozszükségesreszponzívhonlapoklétrehozása,fejleszseamennyibenreleváns,azügyviteliés foglalásirendszerekkelvaló összekapcsolásköltsége

 

További információk letölthetőek ITT


Kérje előminősítő lapunkat a marketing@bepatek.hu email címen.